סרטי שיווק ותדמית לחברת מון פלטין

Skip to main contentSkip to toolbar
About WordPress
30 sec
191 WordPress Update, 14 Plugin Updates, 4 Theme Updates
00 comments awaiting moderation
New
View Post
SEOEnter a focus keyword to calculate the SEO score
Delete Cache
Howdy, Arkady Bronshtein
Hebrew
Log Out
Edit Post

Switch to Draft
Preview(opens in a new tab)
Update

Editing Code
Exit Code Editor
Add title
ZEUS SPORT
Type text or HTML
נענענדגכגכ

כגעגכדכדגכע

סרט תדמית לחברת מון פלטין

סרט תדמית באנגלית למפעל מון פלטין

סרט תדמית למפעל של חברת מון פלטין יצרנית ומשווקת של מגוון מוצרי קוסמטיקה
מוצרי החברה מופצים בישראל ובמעל 50 מדינות נוספות ברחבי העולם
הסרט מתאר עבודת המפעל ושלבים שונים של ייצור, מילוי ואריזה של המוצרים .

.


סרט הדרכה למוצר חדש של החברה


סרט מוצר לקידום מכירות

Toggle panel: Yoast SEO

Need help?
Go Premium
Content optimization
Enter a focus keyword to calculate the SEO score
Social
Advanced
Toggle panel: Revolution Slider Options
Choose Slide Template

Toggle panel: Language
Document
Block

Status & Visibility
Visibility
Public
Publish
Jun 12, 2019 5:15 pm
Stick to the Front Page
Author

Move to trash
11 Revisions

Permalink
URL
zeus-sport
Preview

https://30sec.co.il/zeus-sport/(opens in a new tab)

Categories
Video Stories
Photo Stories
Photo Stories1
Uncategorized
Add New Category

Tags

Featured Image

Replace imageRemove featured image

Excerpt

Discussion
Allow Comments
Allow Pingbacks & Trackbacks